Szerezze be új targoncáját, akár 70%-os támogatással!

 

GINOP Plusz-1.2.3-21

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

Beadási határidő

1.benyújtási szakasz 2022. január 19. – 2022. január 26.

Az 1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket.

rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft

  2. benyújtási szakasz: 2022. január 27.- 2022. február 3.

Az 2. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Közép Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket.

rendelkezésre álló keret. 20 milliárd Ft

Keret

100 000 000 000 Ft.

Támogatás formája

Feltételesen vissza nem térítendő állami támogatás!

Támogatható pályázatok száma

800 – 2500 db

Támogatás összege

min. 10 000 000 Ft – max. 200 000 000 Ft

Támogatás intenzitás

MAX. 70%

Jogosultak

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt;
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá;
 • amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásának keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-202. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25%) az azonos időszakban.

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 180 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 20%) (előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól)
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele (max.20%)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%)
 • Információs technológia-fejlesztés (max. 20%)

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó technológiafejlesztés mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Elszámolható költségek

Beruházási költségek

Kötelezően megvalósítandó

Eszközbeszerzés költségei

Új eszközök, gépek beszerzése

 • technológiai  korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök;
 • az  eszközök  felszerszámozásához  az  új  szerszámok,  új  kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben;
 • új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver   és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások.

Választható tevékenységek (legalább egy választása kötelező)

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége

 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.

Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,

Építéshez kapcsolódó költségek

infrastrukturális beruházások költsége

 • épületgépészeti gépek;
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 • az új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések
 • szennyvíztároló;
 • szellőzési, légfrissítő berendezések;
 • pneumatikus berendezés;
 • felvonók;
 • iparvágány;
 • hűtőkamra,
 • siló;
 • ipari kapuk;
 • a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése.
 • parkoló, kerítés, út, járda.

ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

Immateriális javak beszerzésének költsége

szoftverek beszerzése (kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától).

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Képzéshez kapcsolódó költségek

 • Képzési  szolgáltatás  költsége,  oktatók  költsége  (beleértve  résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj); (max. 5 millió Ft)

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek:

 • Tanácsadói óradíjak

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

Kizáró okok

 • amelynek fejlesztési igénye Budapest területén valósulna meg 
 • saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül,
 • amely vállalkozás, a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntést megelőzően kérelmét visszavonta.
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;
 • ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezet az APEH által indított végrehajtási kérelem van folyamatban, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
 • ha a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon ( saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per, – és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja.

Előleg

A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 200 000 000 Ft.

Megkezdettség

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Projekt Megvalósítási ideje

24 hónap

Segítségnyújtás a pályázatíráshoz:

Lang Gottfried
+36 30/785 8573
delnyugat@targoncatrade.hu

Pályázatról bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/node/73798

Letölthető PDF fájl: letöltés