Elérhető a VINOP-1.2.1-21 támogatás

Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A felhívás kódszáma:

VINOP-1.2.1-21

Kedves Partnerek!

Elérhető a VINOP-1.2.1-21 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás, amelynek célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér. megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

Pályázhatnak Mikro-, kis-, és középvállalkozások az alábbi feltételek mellett:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt

Fontosabb kritériumok:

 • a keretösszeg 200 milliárd Ft
 • akár 70 %-os támogatás
 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie
 • A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg
 • a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24hónap
 • Igényelhető előleg: a teljes támogatási összeg 100%

Támogatási kérelmek benyújtása:

 • 2021. március 1-16.
 • 2021. június 15-30.
 • 2021. szeptember 30 – október 15.
 • 2022. február 1-15.

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 25.  §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás / Képzési támogatás / Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás / Csekély összegű támogatás Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70% 70% 60%
Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1.sz.mellékletében 55% 55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 30%
Csekély összegű támogatás Pest megye azon települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 45%

Létszám

Elszámolható költség/fő

Maximális elszámolható összköltség

9 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

99 millió Ft

49 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

299 millió Ft

249 főig

1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

50-249 főig: 3 millió Ft

899 millió Ft

Segítségnyújtás a pályázatíráshoz:

Lang Gottfried
+36 30/785 8573
delnyugat@targoncatrade.hu

Pályázatról bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vinop-121-21-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa