Elérhető a GINOP Plusz támogatás

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

GINOP Plusz-1.2.1-21

Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében)Mikro-, kis-, és középvállalkozások: • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt, • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? (Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Milyen tevékenységek támogathatóak? (Részletes információk a felhívás 2. fejezetében)• Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét • Infrastrukturális és ingatlan beruházás • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele • Képzési szolgáltatások igénybevétele • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)• 1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig • 2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 00 percig • 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig • 4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 percig
Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)10 000 000 – 629 300 000 Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Kell-e önerő a projekthez? (Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)Igen, minimum 30% mértékben
Mennyi előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)90%, maximum 566 370 000 Ft
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4. fejezetében)A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
Hol valósítható meg a projekt?Budapest kivételével Magyarország egész területén
Várhatóan hány projekt kap támogatást?1000 – 3000 db
A felhívás
  • meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 000 000 000 Ft,
  • a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által kerül meghirdetésre a …… számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján,
  • forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja,
  • keretében beérkezett kérelmekről az irányító hatóság egyszerűsített eljárásrend szerint hoz döntést.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az irányító hatóság és a Miniszterelnökség a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! Az irányító hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók. A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendelet (a felhívásban a továbbiakban Korm. rendelet). Segítségnyújtás a pályázatíráshoz: Lang Gottfried +36 30/785 8573 delnyugat@targoncatrade.hu Pályázatról bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/node/73798 Letölthető PDF fájl: letöltés